دانلود رایگان


پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ‏پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ که فرم 47سؤالی آن توسط اولسون(1998)، تهیه شد شامل 12 مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی، ارتباط زناشویی ، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج وفرزندان، بستگان ودوستان، نقش های مساوات طلبی وجهت گیری عقیدتی ساخته شده است. این ابزار به صورت پنج گزینه ای (که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است) درنظرگرفته شده است (کاملا موافق ، موافق ، نه موافق ونه مخالف ، مخالف ، کاملا مخالف) ، که به هریک ازیک تا پنج امتیاز داده می شود.‏3-4-2-1‏ پایایی پرسش نامه انریچ‏ضریب آلفای «پرسش نامه انریچ» درگزارش اولسون،فورینرو دراکمن (1989)، برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی ، ارتباط ،حل تعارض ، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت ،رابطه جنسی ، فرزندان وفرزندپروری، خانواده ودوستان، نقش های مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است : 9/. ،81/. ، 73/. ، 68/. ، 75/. ، 74/. ، 76/. ، 48/. ، 77/. ، 72/.،‏ 71/. . ضریب آلفای خرده مقیاس های انریچ درچندین تحقیق متفاوت از68/. (برای نقش های مساوات طلبی) تا 86/.(برای رضایت زناشویی) با میانگین 79/. بوده است. اعتبار بازآزمایی پرسش نامه در فاصله ی 4هفته بین 77/. (برای فعالیت های اوقات فراغت ) تا 92/. (برای روابط جنسی وتحریف آرمانی ) با میانگین 86/. بوده است. درکشورما اولین بار سلیمانیان (1373)، همبستگی درونی آزمون رابرای فرم بلند 93/. وبرای فرم کوتاه ‏95‏/. محاسبه وگزارش کرده است . ‏میرخشتی(1375)، در پژوهشی با عنوان « بررسی میان رضایت از زندگی زناشویی وسلامت روان » ضریب آلفای کرونباخ که نشان دهنده اعتبار وثبات وهمسانی درونی تست است رابر روی 60 نفر از افراد نمونه انجام داده است که ضریب آلفای کرونباخ 92/. به دست آمده است که نشان دهنده ضریب بالایی است.‏دریک پژوهش مهدویان (1376)،درکارروی اعتبار آزمون انریچ با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وبا روش بازآزمایی ، به فاصله یک هفته (برای مردان 937/. وبرای زنان944/. وبرای مردان و‏ ‏زنان 94/.)، به دست آوردند. این ضرایب برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی ، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی ، ارتباط ، حل تعارض ، مدیریت مالی ، فعالیت های اوقات فراغت ، رابطه ی جنسی ، فرزندان وفرزندپروری ، خانواده ودوستان ، نقش های مساوات طلبی ، وجهت گیری مذهبی گروه زنان ومردان به ترتیب از این قرار است: 72/. ، 85/. ، 76/. ، 76/. ، 76/. ، 81/. ، 63/. ، 69/. ، ‏87‏/. ، 69/. ، 62/. ، 73/. به دست آمده است. دراین پژوهش پایایی به دست آمده با استفاده از روش آلفای کرونباخ 95/. بود.‏3-4-2-2 ‏روایی پرسش نامه انریچ

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ


پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ


دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ


پرسشنامه


رضایت


زناشویی


انریچ


پرسشنامه


رضایت


زناشویی


انریچپرسشنامه


رضایت


زناشویی


انریچ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت وي‍ژگي هاي شخصیتی زنان

پاورپوینت جشنواره جابر بن حیان

پاورپوینت Multiple Sclerosis

پاورپوینت در مورد طرح توجيه فني و اقتصادي

پاورپوینت امنیت جوانان، جوامع امن

پاورپوینت آشنايي با چارچوب برنامه های حوزه

پاورپوینت در مورد دروازه باني و شيرجه براي دريافت توپ

پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس دوم

پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی درس 5(عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب) (تحقیق دانش آموزی)

پاورپوینت نشانه ج فارسی پایه اول دبستان