دانلود رایگان


پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) - ‏پرسشنامه‏ ‏پرخاشگری (AGQ) ‏معرفی‏ ‏پرسشنامه‏ ‏و‏ ‏کاربرد‏ ‏آن ‏این‏ ‏پرسشنامه‏ ‏مشتمل‏ ‏بر‏ 30‏ ‏ماده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏چه...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏پرسشنامه‏ ‏پرخاشگری (AGQ)‏معرفی‏ ‏پرسشنامه‏ ‏و‏ ‏کاربرد‏ ‏آن‏این‏ ‏پرسشنامه‏ ‏مشتمل‏ ‏بر‏ 30‏ ‏ماده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏چهار‏ ‏ماده‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏عامل‏ ‏خشم،‏ ‏هشت‏ ‏ماده‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏عامل‏ ‏تهاجم‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏ماده ‏آن‏ ‏نیز‏ ‏عامل‏ ‏کینهتوزی‏ ‏را‏ ‏میسنجد‏. ‏این‏ ‏پرسشنامه‏ ‏جزء‏ ‏ابزارهای‏ ‏کاغذ‏- ‏مدادی‏ ‏شناخته‏ ‏میشود‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏بررسی‏ ‏میزان‏ ‏پرخاشگری ‏افراد‏ ‏ساختارسازی‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏موقعیتهای‏ ‏بالینی‏ ‏و‏ ‏تحقیقاتی‏ ‏نیز‏ ‏کاربرد‏ ‏دارد.‏روش‏ ‏نمره ‏گذاری‏ ‏پرسشنامه‏مقیاس AGQ ‏یک‏ ‏مقیاس‏ ‏خودگزارشدهی‏ ‏کاغذ‏- ‏مدادی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏آزمودنی‏ ‏به‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏چهار‏ ‏گزینه‏ ‏هرگز،‏ ‏بهندرت،‏ ‏گاهی‏ ‏اوقات‏ ‏و ‏همیشه،‏ ‏پاسخ‏ ‏میدهد‏. ‏برای‏ ‏هر‏ ‏یک‏ ‏از‏ 4 ‏گزینه‏ ‏مذکور،‏ ‏به‏ ‏ترتیب‏ ‏مقادیر‏ 0 ‏،‏2 ‏،‏1 ‏،‏3 ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏میشود‏. ‏به‏ ‏جز‏ ‏ماده‏ 18‏که‏ ‏بار ‏عاطفی‏ ‏منفی‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏جهت‏ ‏نمره ‏گذاری‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏معکوس‏ ‏است،‏ ‏نمره‏ ‏کلی‏ ‏این‏ ‏پرسشنامه‏ ‏از‏ ‏صفر‏ ‏تا‏ 90‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏نمرات‏ ‏سؤالها،‏ ‏بدست ‏میآید‏. ‏افرادی‏ ‏که‏ ‏نمره‏ ‏آنان‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏مقیاس‏ ‏از‏ ‏میانگین‏ ‏کمتر‏ ‏است،‏ ‏پرخاشگری‏ ‏پایین‏ ‏خواهند‏ ‏داشت.‏اعتبار‏ ‏روایی‏ ‏پرسشنامه‏خصوصیات‏ ‏روانسنجی‏ ‏این‏ ‏مقیاس‏ ‏به‏ ‏شرح‏ ‏زیر‏ ‏میباشد:‏ضرایب‏ ‏بازآزمایی‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏بین‏ ‏نمره‏ ‏آزمودنیها‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏نوبت‏ )‏آزمون‏ ‏و‏ ‏آزمون‏ ‏مجدد(‏ ‏برای‏ ‏کل‏ ‏آزمودنیها(n-91(‏،‏ ‏آزمودنیهای‏دختر(n-48‏)وازمودنیهای پسر( د-38)به ترتیب r-79%,n-64%n-70%‏بوده است‏همچنین‏ ‏در‏ ‏مقیاس AGQ‏،‏ ‏ضرایب‏ ‏آلفای‏ ‏کرونباخ‏ )‏همسانی‏ ‏درونی‏( ‏برای‏ ‏کل‏ ‏آزمودنیها alpha-0/874‏و‏ ‏برای‏ ‏آزمودنیهای‏ ‏پسر Alpha -0/89‏،‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏ضرایب‏ ‏همبستگی‏ ‏توسط‏ ‏زاهدی ‏فر‏ ‏بین‏ ‏نمره‏ ‏خرده ‏مقیاس pd )‏یکی‏ ‏از‏ ‏خردهمقیاسهای MMPI ‏و ‏مقیاس AGQ ‏برای‏ ‏کل‏ ‏آزمودنیها p-0/001‏وr0/58,n-105‏و‏ ‏ضرایب‏ ‏همبستگی‏ ‏میان‏ ‏کل‏ ‏پرسشنامه BDVIT‏،‏ ‏پرسشنامه

پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)


پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)


دانلود پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)


پرسشنامه


پرخاشگری


(AGQ)


پرسشنامه


پرخاشگری


(AGQ)پرسشنامه


پرخاشگری


(AGQ)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد ارزش های محوری در نظام تامین منابع انسانی

پاورپوینت چگونگي برقراري ارتباط موثر

پاورپوینت مروری بر مدیریت پسماند در شرکت ملی گاز

پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار

پاورپوینت در مورد رديفكارها

دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی و فروش در شرایط بحران

پاورپوینت درمورد از حسد تا غبطه

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مهارتهای فراشناختی

پاورپوینت مبانی شی گرائی

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مهارتهای فراشناختی